Electrobit OÜ is authorized distributor of Mitsubishi Electric Factory Automation
Electrobit - Alpha 2 mikrokontroller: Mitsubishi Alpha 2 kontroller

Alpha 2 mikrokontroller

Kuni 24 sisendit / väljundit

ALPHA 2 on lihtsate rakenduste automatiseerimiseks, sobib ka algajale.

Mitsubishi ALPHA 2 kompaktkontroller (Compact PLC) täidab tühimiku releede ja taimerite ning täisfunktsionaalsete kompaktkontrollerite vahel. Tema jõudlusest piisab ka väiksema automaatikaülesande lahendamiseks. 

Sisendmoodulid AL2-4EX-A2 ja AL2-4EX

ALPHA 2-l on kaks nelja sisendiga laiendusmoodulit. AL2-4EX puhul võib kaht sisendit kasutada kiirete loenduritena kuni 1 kHz impulssidele. Moodul ühendatakse otse kontrollerisse. Kontrollerisse saab ühendada korraga ainult ühe laiendusmooduli.

Väljundmoodulid AL2-4EYR ja AL2-4EYT

ALPHA 2-l on kaks nelja väljundiga laiendusmoodulit. AL2-4EYR-il on neli releeväljundit ja AL2-4EYT-il neli transistorväljundit. Moodul ühendatakse otse kontrollerisse. Kontrollerisse saab ühendada korraga ainult ühe laiendusmooduli.

Väljundmoodul AL2-2DA

ALPHA 2-l on kaks analoogväljunditega laiendusmoodulit. AL2-2DA-l on kaks analoogväljundit (4 ... 20 mADC või 0 ... 10 VDC). Moodul ühendatakse otse kontrollerisse. Kontrollerisse saab ühendada korraga ainult ühe laiendusmooduli.

PT100 temperatuurisignaalide käsitsemine Alpha 2 puhul

ALPHA 2-l on lisana saadav eraldiseisev laiendusmoodul AL2-2PT-ADP, mis teisendab kahe kanali PT100 signaalid (-50 ... +200 ° C) analoogväljundiks 0 ... 10 VDC. Konverterist tulevat väljundsignaali saab kasutada PT100 temperatuurisignaalide käsitsemisel ALPHA 2 analoogsisendina.

Termopaaride käsitsemine Alpha 2 puhul

ALPHA 2-l on lisana saadav eraldiseisev laiendusmoodul AL2-2TC-ADP, mis teisendab kahe kanali termopaari-signaalid (-50 ... +450 ° C) analoogväljundiks 0 ... 10 VDC. Konverterist tulevat väljundsignaali saab kasutada temperatuurisignaalide käsitsemisel ALPHA 2 analoogsisendina.

ASI kommunikatsioon AL2-ASI-BD abil

AL2-ASI-BD on ASI kommunikatsioonimoodul, mis ühendatakse otse kontrollerisse. AL2-ASI-BD-l on neli sisendit ja neli väljundit. Kontrollerisse saab ühendada korraga ainult ühe laiendusmooduli.

GSM modemi ühendamine AL2-GSM-CAB abil

AL2-GSM-CAB kaabli saab ühendada GSM-modemiga, standardmodemiga, arvuti või muu välisseadmega. AL2-GSM-CAB-i saab kasutada tekstisõnumite saatmiseks või kontrolleri olekukuvadeks ja hoolduseks. AL2-GSM-CAB ühendatakse kontrolleri laiendusmooduli pessa.